Bibliotheken Tentoonstellingen Bilderdijk


 

Ď‘ bloem der stedení. Bilderdijk en Leiden

Samenstelling: Rick Honings en Andrť Bouwman
 

Op 7 september 2006 is het 250 jaar geleden dat Willem Bilderdijk (1756-1831) werd geboren. Ofschoon deze blijde gebeurtenis plaatsvond aan de Westermarkt te Amsterdam is het niet zonder reden dat Bilderdijks geboortedag wordt herdacht in Leiden. Hier werd hij voor het eerst als dichter gewaardeerd, hier bracht hij een gelukkige studententijd door, en hier vond hij op oudere leeftijd een kleine schare toegewijde leerlingen. Toen hij na een jarenlange ballingschap terugkeerde in het vaderland, ging hij in Leiden wonen.

Als dichter, schrijver en geleerde heeft Willem Bilderdijk, meer dan wie ook, een stempel op zijn tijd gedrukt. Zijn kwaliteiten als poŽet hebben nooit ter discussie gestaan, maar zijn scherpe kritiek op van alles en nog wat riep veel weerstanden op. Dat heeft echter ook stimulerend gewerkt. In zijn verzet tegen de geest der eeuw werd deze conservatieve romanticus een factor van betekenis. Wie zich bezighoudt met de negentiende eeuw, kan niet om Bilderdijk heen.

Deze webpresentatie geeft een indruk van Bilderdijks veelzijdigheid. Getoond worden boeken, brieven, tekeningen, prenten, portretten en zelfs een haarlok van de dichter. Voor een belangrijk deel zijn deze stukken afkomstig uit de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het genootschap dat Bilderdijk tot erelid benoemde en dat na zijn dood een respectabele collectie Bilderdijkiana bijeenbracht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Bilderdijks leven in vogelvlucht
2. Bilderdijk en de liefde
3. Ontluikend contact met de stad Leiden
4. Leiden 1780-1782: Bilderdijk als student
5. Bilderdijk als oranjeklant
6. Leiden 1806-1810: Bilderdijk onder Lodewijk Napoleon
7. De buskruitramp van 1807
8. Leiden 1817-1827: Bilderdijk als privaatdocent
9. Vrienden en vijanden in Leiden
10. Kwelling en doodsverlangen
11. Bilderdijk, een veelzijdig talent
12. Bilderdijk-activiteiten in Leiden
13. Bilderdijkiana in groot formaat
14 Bilderdijk in teksten

Een begeleidende catalogus, geschreven door  Rick Honings, verschijnt in de reeks Kleine publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek (prijs: Ä 15,00). 
volgende pagina