Bibliotheken Tentoonstellingen Justus Lipsius

Justus Lipsius 1606 – 2006

Samenstelling: Jeanine de Landtsheer en A.Th. Bouwman

In maart 1578 kwam de Brabantse geleerde Justus Lipsius (Joost Lips) naar Leiden om als hoogleraar oude geschiedenis en rechten te werken aan de toen nog piepjonge universiteit. Hij zou er dertien jaar doceren en een aantal van zijn belangrijkste werken schrijven, waaronder de Constantia (1584) en de Politica (1589). In deze periode leverde Lipsius – mede dankzij een uitgebreid netwerk van geleerden overal in Europa met wie hij intensief correspondeerde – een beslissende bijdrage aan de bloei van de nieuwe universiteit. Zijn terugkeer naar de Zuidelijke Nederlanden in 1591 werd dan ook als een gevoelig verlies ervaren.

Ruim een eeuw na zijn dood werd de band tussen Lipsius en de Leidse universiteit weer aangehaald, toen Petrus Burmannus de boeken en handschriften uit de nalatenschap van Lipsius voor 3000 gulden wist aan te kopen. Dit ‘Musaeum Lipsianum’ was in het midden van de zeventiende eeuw in het bezit gekomen van de dichter en diplomaat Constantijn Huygens en werd na de dood van diens kleinzoon in 1722 geveild.

De Universiteitsbibliotheek Leiden presenteert bij gelegenheid van de vierhonderdste verjaring van Lipius’ sterfdag (23 maart 1606) een selectie van stukken uit haar Lipsiuscollectie. In de begeleidende publicatie Lieveling van de Latijnse taal beschrijft Jeanine De Landtsheer het leven van Lipsius aan de hand van zijn publicaties en manuscripten (vooral brieven). Daarmee ontvangt de Brabantse humanist van Europees formaat eindelijk een moderne biografie. Lieveling van de Latijnse taal bevat tevens acht korte bijdragen die een aantal aspecten uit Lipsius’ leven en werk belichten, een tentoonstellingscatalogus, een namenindex, en is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek (prijs: € 17,50).

De webpresentatie behandelt de volgende onderwerpen:

1. Het Musaeum Lipsianum
2. Lipsius en de Leidse vrienden
3. Lipsius en het universitaire onderwijs
4. Leiden
5. Lipsius en de klassieke filologie: Tacitus
6. Lipsius en de klassieke filologie: Seneca
7. Lipsius en de klassieke Oudheid
8. Lipsius en de politieke theorie
9. Vertrek uit Leiden
10. Leuven
11. Lipsius in brieven (I)
12. Lipsius in brieven (II)
13. Lipsius in beeld
   

 

 
volgende pagina