Bibliotheken Tentoonstellingen Pi

Ludolph van Ceulen
en de berekening van het getal PI

Inleiding

1.  De levensloop van Ludolph van Ceulen
2.  De vroege geschriften van Van Ceulen
3.  De grote hoofdwerken
4.  Werken van tijdgenoten
5.  Ludolph van Ceulens grafsteen


Werken van tijdgenoten (vervolg)PI_18klein.jpg(4848 bytes)18 Christophorus Dibuadius, Συν Θεω. Theses philosophicae ex apiculae illius Gallicae, Fabri Pybracii Mellificio philosophico bonam partem depromptae, et ad disputandum in illustri Lug- duno-Bat. Academia a Nicolao Paschasio Dano propositae VII. Kal. VIIbr. Lugduni Batavorum, ex
officinâ Joannis Patij, 1598.

236 A 5:79

Door Nicolaus Paschasius opgedragen aan Christianus Barnekawius, heer van Birckholm.


PI_19aklein.jpg(7484 bytes)19a Dirck d'Hollander, Toet-steen van d'algebra spetiosa, alwaer door Adrianus Twilt byna op een oneyndelijke manier proef-vast getoetst wordt de 57ste quaestie van Ludolf van Keulen in sijn boeck des Cirkels [...]. Alsmede noch twee brieven, geschreven door L. van Keulen aan Nicolaes van Percijn [...]. Amsterdam, G. Goedesbergh en
Willem van Beaumont, 1669.

491 B 4

Bevat twee brieven van Van Ceulen uit zijn laatste levensjaar, van 21 maart en 1 mei 1610.

PI_19bklein.jpg(7646 bytes)19b

 

PI_20klein.jpg(2294 bytes)20 Willebrordus Snellius, Cyclometricvs, de circuli dimensione secundum logistarum abacos, et ad mechanicem accuratissimâ, atque omnium parabilissimâ. Eiusdemque usus in quarumlibet adscriptarum inventione longč elegantissimus, et quidem ex ratione diametri ad suam peripheriam data. Lugduni Batavorum, ex officinâ Elzeviriana,
1621.

535 F 12:2


Op p. 54-55 geeft Snellius voor de eerste maal Van Ceulens waarde in 35 decimalen in druk. De tiende decimaal van de ondergrens is een zetfout: 3 moet 5 zijn.


PI_21aklein.jpg(4990 bytes)21a Frans van Schooten, Mathematische wercken.

BPL 1013

In dit bijzonder fraai uitgevoerde handschrift worden 
elementaire meetkunde, trigonometrie, landmeetkunde en fortificatie behandeld, de onderwerpen van het onderwijs aan de  ingenieursschool. Het is waarschijnlijk samengesteld in verschillende stadia. Het deel Fortificatie draagt de aantekening: 
'Begonnen den 25 November Anno 1622 door Frans van Schooten professor der Fortificatien en Dependerende Scientien in de Universiteit tot Leyden.' Op f. 93 komt de cirkel voor, omkranst door de beide grenzen voor pi in 35 decimalen, zoals deze op Van Ceulens grafsteen stond. Diens naam komt op f. 93r niet voor, wel op 93v.
Dit handschrift is een geschenk van J.G. de Hoop Scheffer (1819-1893) bij het 300-jarig bestaan van de universiteit in februari 1875.

PI_21bklein.jpg(4835 bytes)21b

PI_21cklein.jpg(5623 bytes)21c

PI_21dklein.jpg(5671 bytes)21d

PI_21eklein.jpg(6657 bytes)21e

PI_21fklein.jpg(5967 bytes)21f


PI_22klein.jpg(3584 bytes)22 Adrianus Metius, Manuale arithmeticae et geometriae practicae in het welcke beneffens de stock-rekeninghe ofte rabdologia J. Nepperi cortelick ende duydelic t'gene den landmeters ende ingenieurs, nopende 't landmeten ende sterkten-bouwen nootwendich is, wort geleert ende exemplaerlick aengewesen. Op een nieu verrijckt met een nieuwe inventie om alle ronde vaten- hare 

wannigheden af te pegelen. Amsterdam, Henderick Laurentsz, 1634.

168 H 4


Op p. 102-103 vermeldt Metius een vondst van zijn vader, Adriaan Anthoniszoon, die uit de grenzen voor pi 3 17/120 = 377/120 en 3 15/106 = 333/106, door de gemiddelden te nemen van de tellers en van de noemers, bij toeval kwam tot de breuk 355/113, die pi oplevert in 6 decimalen.PI_23klein.jpg(5127 bytes)23 Laurens Praalder, Verzaameling van eenige opgeloste zo bepaalde als onbepaalde mathematische voorstellen, eertyds door den vermaarden Ludolf van Keulen onder den tytel van Konstige vraagen, zonder ontbindingen in 't licht gegeeven. Verrykt met noodige aanmerkingen en nuttige uitbreidingen, welken tot eene byzondere verklaaring daar toe behooren. Amsterdam, J.
Morterre, 1777.

1393 H 10

 De honderd opgaven in Vanden circkel hebben blijkbaar anderhalve eeuw de wiskundigen geprikkeld, totdat Laurens Praalder besloot de oplossingen van de eerste 70 met aantekeningen te publiceren. De laatste 30 gaan over intrestrekening.


Begin van de pagina


Verder